Propagandisti nikad ne miruju

Lažne vesti «fake news», kao jedno od sredstava hibridnog rata  su danas postale moćno propagandno-psihološko-ideološko sredstvo kojim se podstiču emocionalni stavovi i slabi bilo koji autoritet koji bi mogao da kaže istinu, ili bar da ubedi ljude da ne podležu manipulaciji.