Залажемо се за праведно друштво равноправних грађанки и грађана пред законом.

Залажемо се за  друштво у коме људи могу својим знањем, радом и трудом да створе живот  какав желе за себе и своју породицу уместо да администрација расподељује наша средства подобнима.

Залажемо се за уважавање интереса и политичку заступљеност етничких мањина и толерантан заједнички живот свих грађана Србије.

Залажемо се за здраву животну средину и градове и општине уређене у складу са потребама и жељама грађанки и грађана.

Залажемо се за унапређење регионалне и међународне сарадње и обнову европских интеграција у интересу економског развоја и повећања угледа Србије.

Залажемо се за  подстицање и деполитизацију образовања, науке и културе као и заштиту културног наслеђа.

Залажемо се за већу заступљеност српске дијаспоре у политичком и економском животу Србије.