ЉУДИ

Лазар Марићевић

Председник Покрета 2035
Рођен 1969. године у Београду. Дипломирао је, и затим, магистрирао психологију на Филозофском факултету. Докторску дисертацију је одбранио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду . Професионално се бави управљањем људским ресурсима и популаризацијом психологије. Реализовао је више од педесет пројеката у Центру за развој Србије, са циљем промоције демократских вредности, унапређења државних институција, и подршке процесу придруживања Европској унији и подршке у заштити животне средине. Аутор је образовног ТВ серијала за младе „Хоћу да знам“ који је емитован на РТСу и другим телевизијама. Објавио је већи број публикација на теме развоја демократије и грађанског учешћа у решавању локалних проблема као и две стручне књиге: Самопоштовање и ауторитарност и Психологија политичких лидера.

Драган Луковић

Оснивач Покрета 2035
Доктор политичких наука, консултант и књижевник. Дипломирао је политикологију на Факултету политичких наука (ФПН) и завршио два магистарска студија: „“Компаративне политичке системе“ и „Политичку теорију и праксу демократије“. Докторирао је на ФПН-у у Београду, на тему из области брендирања територијалних јединица (градова и региона). Аутор је две значајне монографије: „Косовски изазови – оглед о национализму, кризи и могућим решењима“ и „Подстицање локалног економског развоја“. Стручњак је за области политички систем, локална самоуправа, стратешко планирање и плански систем и брендирање територијалних јединица. Бави се књижевношћу, објавио је четири збирке песама и један роман. Добитник је две књижевне награде: „Перо Милана Порубовића“ и „Печат Књаза Милоша“.

Душан Илић

Оснивач покрета 2035.
Рођен 1972. године. Дипломирани економиста. Директор маркетинга и међународни менаџер продаје. Два пута је биран за посланика на листи Демократске опозиције Србије у периоду од 2001. до 2006. године. Био је одборник у Старој пазови у два сазива скупштине општине, као и одборник у Градској општини Савски венац у Београду.