Društvo partijskog nasilja i nejednakosti

Suština je da ovakva autokratska vlast može da vlada samo ako se ne čuje nikakav glas kritike, jer jedna debata sa bilo kojim protivnikom ili nezavisnim stručnjakom im snižava rejting značajno.