Vladavina falsifikatora

Vreme je da se političke stranke u opoziciji uozbilje i počnu da se bave političkim radom uz povećanje broja partnera, pristalica, simpatizera i kandidata koji se mogu suprotstaviti ovoj vlasti na redovnim lokalnim i pokrajinskim izborima, a možda i vanrednim beogradskim i republičkim.