Uzurpacija nevladinog sektora

Cilj je da se obesmisli svaka državna institucija i sve što može da ima neku korisnu akciju za demokratiju u Srbiji. Umesto u prave NVO, vlast se dosetila da novac preusmerava sebi, kroz svoje NVO.