Хоћемо конкуренцију, а не монополе!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Конкуренција је у нашој земљи мисаона именица. Уместо слободног тржишта ми имамо, монополе, дуополе и картеле, који у сарадњи са нетранспарентном и корумпираном државном администрацијом онемогућавају предузетничку иницијативу.