Београдске теме

Дошло је време за београдске изборе. Кампања је почела, али је евидентан недостатак дискусије о кључним аспектима урбаног развоја Београда. Највидљивије су две стране: једна која хоће да изгура своје мегаломанске пројекте који нарушавају постојећу инфраструктуру Београда, оличена у тренутној власти и друга страна која се противи свему, уз решења која су нереална, а оличена у шароликој групи странака и покрета.

Ми мислимо да свака тема која се тиче Београда захтева дискусију и власти и опозиције и грађанки и грађана, како би се нашло најбоље решење. Сматрамо да су неки пројекти непримерени за Београди и да би требало да се ревидирају док још има времена, попут Београда на води.

На пример, саобраћај као тема захтева озбиљан приступ, без метроа и побољшаног градског превоза све остало је замагљивање очију, а гужве ће бити све веће. С тим је у уској вези и паркинг. Са повећањем броја новоизграђених објеката, и нових хотелских смештаја у централној градској зони, поставља се питање на који начин ће се регулисати саобраћај и омогућити паркирање. Грађани, због недостатка информација се буне око места потенцијалних гаража. Са друге стране, у ширем центру и на периферији, где не постоји зонско паркирање, а негде упркос постојању истог, пешаци су у незавидној сутуацији да се једва крећу између непрописно паркираних кола. Мајке са децом у колицима ће најбоље илустровати ову појаву. Предлажемо повећање паркинг места уз изградњу гаража и отворених паркинга и то свуда кроз јавноприватна партнерства и откуп земљишта у пренасељеним деловима града за прављење паркинга, што би била обавеѕа града Београда.

Питање урбаног развоја града и планско ширење ка периферији, које би растеретило центар је дискусија у коју желимо да се укључимо заједно са грађанима. Градске стратегије захтевају преиспитивање и другачији приступ.

Залажемо се за зелени Београд, са новим парковима и пуно дрвећа што би била обавеза самог Града београда, али и свих инвеститора који морају да саде одрживо дрвеће. Више зеленила има велики број предности, од промене микроклиме, до естетски лепше и здравије урбане средине. Предлажемо планирање урбаних социјалних центара по целом граду, јер не мора постојати само један центар града.

Залажемо се за бољу административну организацију града, која би разрешила питање (не)надлежности између десет централних градских општина и града Београда. Залажемо се за њихово укидање и преименовање у административне центре са форумима грађана како би се све надлежности пренеле на град. То би нам одмах решило бар једну дилему која се тиче надлежности за легализовање објеката и надлежности за рушење нелегално изграђених објеката. Односно, решило би, на пример, озбиљно безбедносно питање изградње викендица у зони забрањене градње, рецимо тамо где се налазе рени бунари за пијаћу воду, са указивањем на одговорна лица именом и презименом.

Досадашња борба између власти и опозиције се води на нивоу појединачних, свакако не неважних, проблема, а не визија напретка. Мислимо да залагање за промену система, без саме промене система, у овом случају политичког система локалне самоуправе, не може донети никакве промене.

Ми имамо план за развој Београда. Прочитајте наш програм у целости и позивамо вас да дате свој доприност, кроз нове политике и учешће у нашем раду.