Mentalno stanje nacije

Ukoliko bismo uporedili naše društvo sa anksioznom osobom, shvatili bismo da građani imaju iste simptome: neodlučni su, zbunjeni, demoralisani, veruju pre u tuđa nego u sopstvena rešenja, nemaju samopouzdanje, brinu o svemu preterano i to sve usled dugotrajnog neodređenog straha i tenzije.