Зашто 2035 – зато што ако се овако настави, до 2035. године, 200 година од Сретењског
устава, крајње прогресивног за то доба, уместо да будемо земља у којој владају
демократија и владавина права, без којих нема економског напретка, таворићемо и даље,
без независног судства, парламента у сукобу са свима искључиво зарад очувања власти
појединаца, који су нас иначе довде и довели.