Зашто 2035 – зато што ако се овако настави, до 2035. године, 200 година од Сретењског устава, крајње прогресивног за то доба, уместо да будемо земља у којој владају демократија и владавина права, без којих нема економског напретка, таворићемо и даље, без независног судства, парламента у сукобу са свима искључиво зарад очувања власти појединаца, који су нас иначе довде и довели.

        Грађанке и грађани Србије данас живе у слободи која постоји само на речима, у држави коју води корумпирана администрација формирана на принципима партијске послушности. Нови почетак је неопходан и неминован.

       Започели смо борбу за очување и развој младе демократије, људских  права и слобода и здравог животног окружења који су у данашњој Србији угрожени корумпираном администрацијом, некотролисаним задуживањем код међународних финансијских институција и криминализованом привредом.

Свесни изгубљеног времена, почињених неправди и пропуштених прилика, наоружани знањем, поштењем, пристојношћу, и изнад свега неуништивом и непоколебљивом вољом,  залажемо  се за праведно друштво у коме људи могу својим знањем и радом да живе боље, за друштво толеранције, без корупције са ефикасном државном администрацијом, за здраву животну средину, конструктивну регионалну сарадњу и обнову европских интеграција, за образовање, науку и културу, за друштво у коме се уважава глас свих грађанки и грађана где год били.

      Залажемо се за нови почетак, да заједно направимо боље друштво!

       Београд – Стара Пазова / 21. марта 2021.

                        др Лазар Марићевић

                           Душан Илић

                        др Драган Луковић